Livgardets dragonmusikkårs kamratförening

Vaktparad och borggårdskonsert 2010

Foto: Joachim Müller